27.-30. juni 2024

Om Herøydagan

Om Herøydagan

Etter at Herøy historielag hadde etablert Herøy Bygdesamling 7. juni 1970, så styret at laget hadde behov for å markedsføre det lokalhistoriske arbeidet gjennom å instruere en samlingsdag hvor felles identitet skulle stå i fokus.

Den første Herøydagen ble arrangert 11. juni 1972, og Herøy Historielag var initiativtaker og arrangør med Herøy kommune som medspiller og det var Steinar Furu som holdt åpningstalen. Dagen inneholdt bl.a. følgende: Musikk av Håkon Sandvær og Øyvind Edvardsen.

Paul Solheim holdt kåseri om Herøy prestegard gjennom tidene og det var seiling med firroringen ved Leodegård Larsen.

Allerede i 1982 innså historielaget at de alene ikke hadde ressurser til å videreføre et så pass stort arrangement alene, og de innbød derfor andre lag og organisasjoner til å være medarrangører.

I 1982 ble kulturstyret bedt om å være koordinator for dagen. Kommunen tok gradvis på seg et fellesansvar for dagen, og i 1986 ble arrangementet utvidet til tre dager. Denne ordninga ble for omfattende, og dagene har siden 1990 fram til og med 2003 blitt avviklet over to dager.

Fra og med 2004 ble dagene igjen arrangert over tre dager. Hele tiden er det Herøy historielag som har hatt ansvart for opplegget på bygdetunet, mens andre lag /organisasjoner og enkeltpersoner har initiert og gjennomført øvrige kulturelle innslag både i skoleanlegget, Herøyhallen og rundt i kommunen.

Den 16. november 2005 ble det arrangert et møte der det skulle ses på muligheten for å etablere en forening som skulle ha til hovedmål å arrangere Herøydagan.

Foreningens navn ble «Foreningen Herøydagan», og Åge Johansen ble valgt til første leder. Han overlot ledervervet til Britt Anne Karlsen i 2011, som satt som leder til 2019 til nåværende leder Svein Lundestad tok over roret.

Herøydagan har de siste årene blitt utvidet med en ekstra dag slik at arrangementet nå foregår fra torsdag til søndag siste helga i juni hvert år.

Våre hovedsponsorer

MOWI, Supersponsor

MOWI
Supersponsor

Herøy Kommune
Hovedsponsor

North Salmon Service
Hovedsponsor

Helgelands Blad
Hovedsponsor

SpareBank1 Helgeland
Hovedsponsor

Seløy Sjøfarm
Hovedsponsor

Kobbvåglaks
Hovedsponsor

Foreningen Herøydagan
Org.nr. 811 912 182